Im letzten Jahr hat sich vieles getan auf unserer Plattform, wir haben viele Projekte realisiert und planen auch für das Jahr 2013 einige spannende Initiativen. Hier ein kurzer Überblick:

Das Jugendprojekt

Mit dem Motto »Jugend ist Zukunft. Jugend formt Kärnten« startet heuer unser Jugendprojekt, bei dem Jugendliche zwischen 15 und 29 Jahren bis Juli 2013 ihre Ideen in einen Wettbewerb einreichen können. Ziel des Projektes ist, Jugendliche zur aktiven Beteiligung zu motivieren. Sie können Ideen, Visionen oder fertig umsetzbare Projekte in verschiedensten Bereichen einbringen und sollen dabei auf die Stärken Kärntens eingehen, wie zB. die Zwei- und Mehrsprachigkeit.

Mehr zum Jugendprojekt finden Sie

„hier“

Das Sportprojekt

Das Sportprojekt wird als Radwandertag im Juni 2013 in die erste Runde gehen. Ziel ist es Radfahrerinnen aus allen Kärntner Bezirken in 10 Teams, die von prominenten Sportlern aus den jeweiligen Bezirken geführt werden, dazu zu motivieren gemeinsam als Botschaft des Zusammenwachsens nach Villach zu fahren und gemeinsam die Vielfalt Kärntens zu feiern. Das Projekt steht unter der Schirmherrschaft des zweisprachigen Kärntner Rad-Idols Peter „Paco“ Wrolich.

Zum Sportprojekt

„hier“

Das Buchprojekt

Im Herbst 2013 ist die Vorstellung des ersten Bandes unserer Buchreihe geplant. Mit Blick in die Zukunft und der Darstellung der Gegenwart werden erfolgreiche  Kärntner Persönlichkeiten aus allen gesellschaftsrelevanten Bereichen Kärntens von ihrer persönlichen Sicht über die Zukunftschancen in Kärnten erzählen.

Zum Buchprojekt

„hier“

Naši načrti za leto 2013 se začnejo z  „Nove poti 2020“, ki naj dajejo mladini možnost, da oblikuje Koroško aktivno z lastnimi vizijami. Do julija letošnjega leta lahko mladi med 15 in 29 letom za tekmovanje prispevajo svoje zamisli. Cilj projekta je motiviranje mladih za aktivno sodelovanje. Pri tem naj upoštevajo prednosti Koroške, predvsem dvo- in večjezičnost, stečišče jezikovnih kultur ter življenjsko kvaliteto obeh narodnih skupnosti. Mladi dobijo na ta način možnosti, da se vklučijo v politični proces. Do leta 2020 naj bi bili vsi načrti in konkretni projekti uresničeni.

Junija 2013 se bo začel športni projekt pod pokroviteljstvu dvojezičnega kolesarja Peter »Paco« Wrolicha. V okviru kolesarskega dneva se bodo junija Korošci iz vseh okrajev pripeljali v Beljak in v smislu sožitka skupaj praznovali raznolikost Koroške.

Jeseni 2013 pa je načtovana izdaja knjiga o možnostih in izgledih naše dežele Koroške. Osebnosti iz vseh družbeno merodajnih področjih bodo osebno poročale o sedanjosti in pa tudi o vizijah in možnostih v bodočnosti.